Vibrations och mätingenjör med sinne för tekniken

Mätning är ett sätt att åskådliggöra de fysiska fenomenen

Mätteknik och mätinstrument

Erfarenheter  av komplicerade dynamiska problem skapar kunskap om behoven av verktyg för att lösa problemen.

 

Ordförande i SIS TG111 AG2. Maskinvibrationer

Kärnkraft

Kärnkraftindustrin är full av mekaniska system och således mekaniska problemområden. När kärnkraftflottan åldras kommer de mekaniska strukturen få ändrade fysikaliska egenskaper. Åldringsproblematik och problematik i samband med effektivisering inår i företagets normala verksamhet

Utbildning

Utbildning kan hållas inom olika områden så som ; Energiteknik, Kraftvärmeteknik, Processteknik, skadeutredning,  Mätteknik, Vibrationsteknik mm. Kurserna kan kundanpassas efter önskemål

Energisektorn

Vårt energisystem förändras ständigt. Under de senaste åren har detta skett med en accelererande utveckling. Detta har inte alltid skett på fysikens villkor. Påfrestningarna på de befintliga systemen kommer att ändras och vi kommer att behöva vara noggranna med det sätt vi specifiserar system och hur vi tar vara det som finns i de äldre verken. Omställningen till bioneutrala bränslen, energilagring och andra miljöaspekter kommer att kräva goda erfarenheter av tekniken

Skadeutredning

För att vara duktig på drift och underhåll måste vi vara duktiga på att förstå skadorna och följa upp även små insidenter och förslitningar. Att göra en seriös skadeutredning kräver att man tänker logiskt och inte släpper några lösa trådar.

Reparationer

Vi kan serva givare och bygga kablage. Vi gamla rävar vill gärna använda våra gamla givare och det där kabelsystemet som efter många år och mycket resande blivit lite slitet. Kanske t.o.m. kortis. Titta vidare på vår sida om reparationer.

Adress | Gamla Tanneforsvägen 18, 582 54 Linköping
Tel | 076 - 822 26 84
E-post elisabet@tremula.se