Referenser

Här ges några exempel på arbeten som jag har gjort

Balansering av roterande maskiner

Mitt examensarbete handlade om ångturbiner och jag var placerad i en grupp som konstruerade en ny ångturbinmodell. Många års arbete med roterande maskiner .

  • Ångturbiner
  • Gasturbiner
  • Pumpar och fläktar

Gasturbiner

Gasturbiner har varit och är en viktig del av vårt energisystem i synnerhet som reservkraft. Jag har under många år gjort mätningar på olika typer av gasturbiner. Jag kanske, med åren, har blivit expert på våra gamla gasturbiner GT120, flygmotorderivat med flera. Felsökning har varit den vanligaste orsaken till arbete på dessa. Många gånger har det handlat om obalanser men lika ofta har det handlat om andra kringutrustning som påverkat maskinens drift.


Rörvibrationer

Rörvibrationer har historiskt orsakat skador inom energibranschen. Det har sällan handlat om rörbrott men många skador på byggnader och upphängningar. Ofte handlar det om överlastskador som orsakats av en eller flera korta händelser. En del av dessa händelser är svåra att identifiera och kräver kanske mätningar över längre tid, ibland i flera månader.


Temperaturmätning

Nästan all den forskning som Elisabet har genomfört är relaterad till temperaturmätning inom kraftvärmebranchen. Det finns även en undersökning som handlar om förbränningskaminer i hemmen. 


Skadeutredningar

Skadeutrredningar är en naturlig del av företagets verksamhet då jag har sett mycket och ofta har fått göra orsaksutredningen. Att identifiera och tolka skadeförlopp är en del av arbetet som fallit naturligt med min erfarenhet.


Utbildning

Att lära ut vad jag kan är en lärorik och nödvändig plikt. När man har en speciell specialitet så måste man vara villig att dela med sig till de som kommer efter. De lärdomar man har gjort går annars förlorade och att börja om från början är driver inte den tekniska utvecklingen framåt. Jag har hållit utbildning inom Energiteknik, Kraftvärmeteknik, Processteknik, Skadeutredning, Vibrationsteknik mm


Prestandamätning

Att projektleda prestandamätningar har varit en del av min utbildning och verksamhet. Jag har inte haft alla detaljkunskaper själv en har kunskapen att se till vad som skall göras och dessutom tillräckligt stor metodkunskap för att kvalitetsbedöma prospekt och resultat.


Övervakning

Vår utrustning blir mer och mer värdefull. Att byta dyra komponenter bara för att det har gått en viss tid är dumt. Det skapar ofta mer problem. Dock skall man försöka mäta och förstå hur komponenterna slits. Övervakningen kan göras med en rad olika metoder. Jag kan hjälpa till att hitta i den här djungeln och ge den bästa övervakningen för er anläggning.