Ångturbiner

nga är en av de superkrafter som naturen har gett oss. Ett av de stora stegen till vårt moderna samhälle är när vi lärde oss att tämja ångan. 

Mitt examensarbete handlade om värmeöverföring i turbinskivor för ångturbiner. Jag har en besatthet i ångans kraft. Förståelsen för fysiken som gör kraften men även vilka problem den kan bidra till.

Jag har arbetat med ångturbiner av alla storlekar alltifrån turbinen på Oskarshamn 3 (1450 MW) till Againitys små industriella moduler på 50 kW. Vad har jag gjort?

  • Felsökning
  • Balansering
  • Uppställninsproblematik
  • Rörvibrationer
  • Torsionsvibrationer
  • Specifikationer
  • Upphandling, Normer och standarder