• Vibrationsmätning. Vibrationer är huvudsysselsättningen. Det finns dock en rad saker att göra inom detta område så som balansering, fingerprint, uppställningar, resonansproblematik, skadeutredning, standardiseringsfrågor, specifikationer
  • Multidiciplinära mätningar. I många typer av felsökningar är det  nödvändigt att titta på olika fysiska parametrar för att lösa proplemet. Detta kan resultera i "oheliga"alianser mellan olika mätparametrar. Detta är inget hinder i mitt fall.
  • Skadeutredningar. Skadeutredningar kräver god kunskap om de mekaniska systemen och hur de samverkar. Efter 30 år i fält har jag lärt mig en hel del om systemen och hur de samverkar.
  • Systemkunskap. I en rad system, vanliga inom energiproduktion, har jag god känsla för hur systemen samverkar och vilka problem som kan uppstå i vllka situationer.
  • Utbildning. Jag har utbildat inom mätteknik och hur teknik och fysik möts i verkligheten. Givarteknik och hur man strategiskt planerar mätningar är andra områden
  • Reparation och kontroll. Vi har en liten verkstad där vi reparerar och kontrollerar givare. Vi kan bygga kablage och specialanpassa kablar för speciella applikationer.