Övervakning

Att övervaka maskiner och komponenter blir en allt mer nödvändig åtgärd. Det handlar om att inte byta komponenter i onödan och att ändå göra det innan en skada sker. Det handlar om att övervaka rätt sak på rätt sätt . Marknaden för övervakning är styrd av ett antal företag som säljer utrustning. Att få en objektiv bedömning av vad som verkligen behövs kan vara komplicerat. Jag har jobbat med dessa frågor i många år och är oberoende av leverantörerna. Jag försöker se till den enskillda anläggningens bästa. Det bästa är oftast att blanda olika parametrar så som; temperatur, tryck, vibration, akustisk emission, längd, utvidgning mm