Gasturbiner har varit spännande i min värld en längre tid. Under min tid på ABB STAL fick jag chansen att lära mig mer om denna typ av maskiner. Jag deltog i både provning och drifttagning av gasturbiner. Den utbildning jag fick i kombination med de praktiska erfarenheterna gör att jag idag jobbar med denna typ av maskiner med glädje och kunskap. I dagens läge kommer vi att bygga om maskiner till vätgasdrift och därigenom göra maskinerna koldioxidneutrala.

Det finns gamla gasturbintyper som jag än idag känner lite extra för så som GT120 och GT35 samt de flygmotorderivat av olika typer som utgör grunden i Sveriges reservkraftnät. Mycket av detta arbete har gjorts i samarbete med SVK Gasturbiner AB. Det finns erfarenhet av idrifttagning av gasturbiner av olika typer.