Temperaturmätning

Temperaturmätning är något som ofta ansetts som enkelt inom mättekniken. Det kan dock konstateras att det finns problem. Man bör ha god fysikalisk kunskap för att förstå begränsningarna i temperaturmätningar. Min forskning har till största delen av temperaturmätning i pannor men även förbränningsrostteknik och vibrationer i dessa sammanhang. Att använda IR-teknik är ett sätt men jag har både kunskap och utrustning för att mäta med termoelement och PT-100 vilket är de mer traditionella metoderna. Mätningar kan även göras i styrutrustning .

Rostteknik är en vanlig teknik för förbränning av fastbränsle. Det kanske inte är så politiskt korrekt i CO2 ångestens tid. Faktum är dock att vi kommer att förbränna material inom överskådlig tid. För att kunna göra detta effektivt måste vi ha mätmetoder som kan användas för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad. 

Att vara en del av avanserad temperaturmätning tilltalar min termodynamiska själ.