Utbildning inom energi- och miljöteknik är en av de viktigaste framtidsyrkena. Att vara med att utbilda ny driftpersonal inom detta känns som ett privilegium.

Jag har undervisat i Energiteknik (grundläggande termodynamik), Kraftvärmeteknik och Processteknik. Jag kan dessutom undervisat i vibratonsteknik och energisystem. Innehållet i dessa är ungefär 

  • Energiteknik. Termodynamikens huvudsatser. Fysiken bakom energitekniken. Grundläggande kunskap om energiomvandling och dess maskiner. Genomgång av mollierdiagram fuktig luft. Användandet av energisystemet inom andra industrier. 
  • Kraftvärmeteknik. Genomgång av kraftvärmeverkets processer och komponenter. En stor vikt läggs vid bränsle och hur materialet färdas i processen.
  • Processteknik. Egentligen en fortsättning på de tidigare två där man ytterligare går in i förståelsen för processer och komponenter. 
  • Mätteknik. En kombination av fysik och mätteknik . För att förstå vad man mäter måste fysiker moder Jord gett oss vara med. Detta är en kurs som ger möjlighet att göra avanserade mätningar och förstå fördelar och begränsningar. Kursen berör mekaniska storheter så som temperatur, tryck, längd, vibrationer mm

Det är möjligt att göra denna utbildning på engelska också.