Under hela min tid som civilingenjör har jag arbetat inom kärnkraften. Jag började med att följa med mina kollegor ut redan 1991. Jag fick efter en relativt kort tid börja arbete ensam med balansering av kärnkraftverkens turbiner. Jag gjorde provning av alla typer på verkens ång- och gasturbiner och dess kringutrustning så som pumpar, fläktar, rör mm.

Att delta i inköp och utveckling av vibrationsövervakning och bidragit med erfarenheter om hur dessa system presenteras mot användaren.

De senaste åren har rörvibrationer varit ett fokus.

En hel del av arbetet består i att veta hur vibrationsnormer är uppbyggda och hur  man använder dessa.