Civilingenjör Maskin

Gymnasieingenjör Kemi

Utbildning

Åsö Gymnasium 1982-1984 Kemiteknik
Linköpings Tekniska Högskola 1986-1990 Maskinteknik
Danmarks Tekniska Universitet 1989-1990 Fluidmekanik
Examensarbete ABB STAL 1990 Värmeöverföring

Till detta tillkommer en rad interna och externa kortare utbildningar inom ämnen så som: Idrifttagning, Projektledning, Ekonomi, Signalanalys, Företagsledning, avancerad vibrationsanalys, rotordynamik mm